સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

શ્રદ્ધા – મોટા.

                    આપણે કંઇ પણ ન કરીએ છતાં પણ ઇશ્વર મદદ કરે એવું નથી જ. પરંતુ જો આપણને પરમેશ્વરમાં પૂરેપૂરો વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા હોય અને આપણાથી બનતું બધું કરી ચૂક્યા હોઇએ અને તેમાં ન ફાવી શક્યા હોઇએ ત્યારે પ્રયત્ન ચાલુ રાખી પરમેશ્વરને ખરા હ્રદયથી પ્રાર્થીએ, તો એ કૃપાળુ ભગવાન આપણને જરૂર મદદ કરે.

                     — મોટા.

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: