સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

તમે દિલમાં દીવો કરો- ભક્તકવિ રણછોડ

દિલમાં દીવો કરો રે તમે
દિલમાં દીવો કરો.

કૂડા કાન ક્રોધને પરહરો રે,
તમે દિલમાં દીવો કરો…

દયા દિવેલ પ્રેમ પરણાયું લાવો
માંહી સુરતાની દિવેટ   બનાવો.
હાં રે એમાં બ્રહ્મ અગ્નિને ચેતાવો રે.   
તમે દિલમાં દીવો કરો…

સાચ દિલનો દીવો થાશે
ત્યારે અંધારું મટી જાશે.
પછી બ્રહ્મલોક ઓળખાશે રે.
 તમે દિલમાં દીવો કરો…

દીવો આ નભે પ્રગટે તેવો
ટાળે તનનાં તિમીર તેવો.
હાં રે એને નયણે નીરખી લેવો રે.
તમે દિલમાં દીવો કરો…

‘ દાસ રણછોડે’  ઘર સંભાળ્યું
જડી કૂંચી ને ઉઘડ્યું તાળું
થિયું ભોમંડળ અજવાળું રે.
તમે દિલમાં દીવો કરો…

– ભક્તકવિ રણછોડ _  ( 1710-1735 )

One response to “તમે દિલમાં દીવો કરો- ભક્તકવિ રણછોડ

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: