સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

બંદી – શૈલેશ પારેખ

‘બંદી, કહે મને, બાંધ્યો છે કોણે તને?’

બોલ્યો બંદી, “ હતો એ સ્વામી મારો.
ધાર્યું મેં કે સમૃધ્ધિ અને
સત્તામાં સર્વશ્રેષ્ઠ બનું હું
અને પરિગ્રહ મારે ખજાને
મારા રાજાની સંપત્તિનો.
નિદ્રાધીન થયો હું
મારા નાથની શય્યામાં
ને જાગીને જોઉં તો હતો હું બંદી,
મારા જ ખજાનામાં.”

‘ બંદી, કહે મને, બનાવ્યું કોણે આ અતૂટ બંધન?’

બોલ્યો બંદી, ‘ ઘડી મેં જ આ સાંકળ,
ખૂબ સાવધાનીથી.
ધાર્યું મેં કે મારી અતુલ્ય શક્તિથી
દુનિયાને બનાવીશ બંદી
અને માણીશ હું મારી મુક્તિ.
બનાવવા આ સાંકળ, પ્રગટાવી ભીષણ આગ,
માર્યા મેં ક્રૂર આઘાત
એક કર્યા દિવસ રાત
અંતે જ્યારે કડી બની અતૂટ અને સંપૂર્ણ,
જકડાયો હું જ તેના બંધને.’

શૈલેશ પારેખ
——————————————————–
“Prisoner, tell me, who was it that bound you?”

‘It was my master,’ said the prisoner.
‘I thought, I could outdo
everybody in the world
in wealth and power,
and I amassed in
my own treasure – house
the money due to my king.
When sleep overcame me,
I lay upon the bed
that was for my Lord,
and on waking up I found
I was a prisoner in
my own treasure-house.

’‘Prisoner, tell me,
who was it that
wrought this unbreakable chain?’

‘It was I,’ said the prisoner,
‘who forged this chain very carefully.
I thought my invincible power
would hold the world captive
leaving me in a freedom undisturbed.
Thus night and day
I worked at the chain
with huge fires and
cruel hand strokes.
When at last the work was done
and the links were
complete and unbreakable
I found that it held me in its grip.’

Ravindranath Thakur

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: