સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

જ્યાં સુધી મને એ ભાન ન થયું કે,
મારી જાત સાથે સુખી થવા માટે
મારે પ્રયત્ન કરવા પડશે;
ત્યાં સુધી મને સફળતાનો પણ ભય રહ્યા કર્યો.

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: