સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

જ્યાં સુધી
મારી જાતમાં મને વીશ્વાસ પેદા ન થયો
ત્યાં સુધી
ફેંકાઈ જવાનો ભય  મને રહ્યાજ કર્યો.

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: