સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

હાઈકુ- ચીમન પટેલ ‘ચમન’

લાઈટો લાસ-
વેગાસની, રાતને
ગળી જાય છે!

—————————– 

હથીયાર જો
લો, તો લો અહીંસાનું;
નહીં હીંસાનું !

—————————– 

દીવો આપે છે
સૌને એનો પ્રકાશ;
રાખી અંધારું !

—————————– 

સુર્યં આપે છે
જગને એવી શક્તી
પોતે બળીને!

—————————– 

રસ્તે મળતા
મીત્રો બધા મલકે
દીલથી નહીં !

—————————– 

પીયર ગઈ
પત્ની, ભોજન સ્વાદ
ગયો એ સાથે !

—————————– 

સુખ-દુખના
આંસુઓને અલગ
રંગ મળે તો ?

—————————– 

સ્વજન ગયા
પછી સમજાય છે
સાચી સગાઈ !

—————————– 

‘સુનામી’ પછી,
સમજાયો સહુને
પાણી-પ્રકોપ !

—————————– 

વાતો કે’નારા
ખુબ, સાંભળનારા
બહુ જ ઓછા!

—————————– 

પૂજારી પુણ્ય
ભેગું કરે રાત-દી;
આરતી કરી !

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: