સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

તમે આખા લશ્કરને મદદ ન કરી શકો તો કાંઈ નહીં.
પણ એક સૈનીકને માટે પ્રાર્થના કરો તો પણ ઘણું છે.

– લીસા લીન્ડસે

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: