સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

      જે કોઈ બદલાવની પ્રક્રીયાને જાકારો આપે છે; તે સડાની  પ્રક્રીયાના સ્થપતી છે. બદલાવને જાકારો આપતી  એક માત્ર જગ્યા કબરસ્તાન છે.

– હેરોલ્ડ વીલ્સન

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: