સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

     જગત જે રીતે છે,
તે તમને પસંદ ન હોય તો,
તમારે તેને બદલવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ.
કદાચ તમારી એ નૈતીક ફરજ બને છે.
પણ તમે એક સાથે એક જ પગલું આ બાતમાં આગળ વધો.

-અજ્ઞાત

One response to “આજનો સુવીચાર

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: