સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

કોઈની પણ સાથે પ્રેમમાં ન પડો અથવા,
પ્રેમની અભીવ્યક્તી ન કરો.
ચાર દીવસના સુખ કરતાં
આખા જીવનની એકલતા વધારે ઈચ્છવાયોગ્ય છે.

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: