સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

તમારી વીચારશક્તીનું
સંવાદીતામય ‘અંતરની વાણી’માં
રુપાંતર કરો.

તમારું સમગ્ર હોવાપણું
પ્રકાશમય હો.

આ જ તમારું જીવનધ્યેય હો.

– શ્રી. અરવિંદ ઘોષ

———————————–

Transform reasoning
into an ordered intuition.

Let all thyself be light.

This is thy goal

– Shri Arvind Ghosh

 

 

 

 

 

 

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: