સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

આજનો સુવીચાર

શરીરને ચીંતા જેટલી કોરી ખાય છે,
એટલું બીજું કશું કોરી ખાતું નથી.

જેને પરમ તત્વમાં સહેજ પણ શ્રધ્ધા હોય;
તેણે કશાયની ચીંતા કરવી શરમજનક છે. 

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: