સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

કોમેન્ટ બંધ

હવેથી ‘ગદ્યસૂર’ પર કોમેન્ટ બંધ છે.

જો આપને પ્રતિભાવ આપવો હોય તો ઈમેલથી સમ્પર્ક સાધવા વિનંતી છે.

સુરેશ જાની –

sbjani2006@gmail.com

Comments are closed.

%d bloggers like this: