સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

શિવામ્બુ કાર !

મૂત્રમાંથી વિજળી… ને એ વિજળીથી ચાલતી કાર!

આ કોઈ ભેજાગેપ વાત નથી. એકદમ વૈજ્ઞાનિક વાત છે.

આ રહી.. મોડલ કાર

વિગતે રિપોર્ટ અહીં વાંચો

સાભાર એરિક હોહ્ન , આર્લિન્ગ્ટન, ટેક્સાસ

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: