સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

અમેરિકન જુસ્સો

વિશ્વ ગુર્જરી બ્લોગ   ઉપર અમેરિકાની વાતો લખતો હતો. એ બ્લોગ પર પ્રસિદ્ધ થયેલા લેખો અહીં રજુ કરવાનું આજથી શરૂ કરું છું.

ક્રમશઃ એ બ્લોગ પર રજૂ થયેલા બધા લેખ અહીં તબદિલ થયા બાદ, એ બ્લોગ બંધ કરવામાં આવશે.

Comments are closed.

%d bloggers like this: