સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

અશ્વમિત્ર

      આ કોઈ પુરાણકથા નથી. આમેય અમેરિકાની આ શ્રેણીના લેખોમાં તો ભારત બહારની વાતો જ શોભે ને?
     તો આ નામ કેમ?
     મને આનાથી સરું બીજું નામ ન જડ્યું એ માટે!
      હમણાં મારા વાંચવામાં એક સરસ ચોપડી આવી. એમાં ‘પન્ડા’ નામની એક નાની ઘોડીની  (પોની) અજાયબ લાગે તેવી વાત જાણવા મળી. આપણા દેશમાં મેં કદી ઘોડાની આ જાત જોઈ કથી. માડ અઢી ફૂટ ઉંચી ઘોડી.  આપણા ગધેડા કે ખચ્ચર પણ તેનાથી ઊંચા હોય! આવા ઘોડા એક ફાર્મ હાઉસની મૂલાકાત વખતે અને ઈસ્ટરના તહેવારમાં બાળકોના મનોરંજન માટે યોજાતા ‘ પેટિગ ઝૂ ‘ માં જોયા હતા. પણ આ ‘પન્ડા’ એક બહુ જ નવાઈના અને માન પહોંચાડે તેવા, કામમાં મદદગાર મિત્ર બની ગઈ છે.
        તે ન્યુયોર્કમાં એન એડી નામની એક અંધ શિક્ષિકાની મદદગાર દોરનારી – ‘આંધળાની લાકડી’ બની ગઈ છે. સામાન્ય રીતે આવુ કામ કરવા માટે કૂતરાઓને તાલીમ આપવામાં આવે છે. એન પાસે પણ આવી તાલીમ પામેલી  ’બેઈલી’ નામની કૂતરી દસ વર્ષ હતી. પણ તે ઘરડી થઈને મરણ પામી. આમેય આવાં કૂતરાં આઠ દસ વર્ષથી વધારે કામ કરી શકતાં નથી. બે ઈલી મરણ પાંમી અને એન તો સાવ અસહાય બની ગઈ. તે બીજી કૂતરીને પાળવાનો વિચાર કરતી હતી; એટલામા નાના ઘોડા, પોનીઓને આવા સાથી તરીકે પલોટી શકાય છે, તેવી માહિતી તેને મળી. આવા ઘોડાઓનુ આયુષ્ય ત્રીસેક વરસનું હોય છે. આથી ઘણા લાંબા સમય માટે તેઓ સાથ આપી શકે છે. વળી તેમનાં સાવ નાનાં કદને કારણે તેઓ કૂતરાની જેમ બધે સાથે રહી શકે છે- ઘર, કાર, ઓફિસ, દુકાનો બધે જ.
      એન આ માટે ફ્લોરીડા ગઈ અને તેને પંડા પસંદ પડી ગઈ. તેણે ‘ ક્લિકર સેન્ટર’ નામની સંસ્થાની એલિઝાબેથને આ કામ માટે રોકી. એક જ વરસમાં પન્ડા તો એલિઝાની કહ્યાગરી અને પ્રેમાળ મિત્ર બની ગઈ. પછી તેને એન સાથે પણ ફાવી ગયું.  ૨૦૦૩ની સાલથી પન્ડા એનની દોસ્ત બની ગઈ છે. હવે તો એન જાતે તેને નવાં નવાં કામ શિખવી દે છે.
કેમ કેવી લાગી આ અશ્વમિત્રની વાત?
        અને અમેરિકામાં એન જેવી, મધ્યમ વર્ગની, અપંગ વ્યક્તિઓ પણ સ્વમાનભેર જીવી શકે છે. એમને આવી સવલત માટે સરકાર પૂરેપૂરી નાણાંકીય સહાય આપે છે
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: