સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

અમેરીકન જુસ્સો – ભાગ -10 : આતંકવાદ અને ન્યાય

     રીચાર્ડ કોલ્વીન રીડ( અબ્દુલ રહીમ ઉર્ફે તારીક રાજા ઉર્ફે શુ બોમ્બર) ને અમેરીકન એરલાઈનની ફ્લાઈટ એ એ -63 ના પ્લેનમાં બુટની સાથે બાંધેલા બોમ્બને ચેતાવી, આત્મઘાતી ધડાકો કરી પ્લેનને ઉડાવી દેવાના નીષ્ફળ પ્રયત્ન માટે પકડવામાં આવ્યો હતો. ન્યાયની અદાલતમાં બધી દલીલો પતી ગયા બાદ અમેરીકાની ડીસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટના જજ શ્રી. વીલીયમ યન્ગે રીદને પોતાના બચાવ માટે કાંઈ કહેવું હોય તો કહેવા પરવાનગી આપી.

રીડ વીશે વધારાની માહીતી વાંચવા અહીં ‘ક્લીક’ કરો.

  • રીડ :

“  હું કોઈ બચાવ વગર મારો ગુનો કબુલ કરું છું. હું ઓસામા બીન લાદનને, ઈસ્લામને અને અલ્લાના ધર્મને વફાદાર છું.મારા કૃત્ય માટે મને સહેજ પણ અફસોસ નથી, અને તે માટે હું માફી માંગવા પણ તૈયાર નથી. હું તમારા દેશની સામે યુધ્ધે ચઢેલો સૈનીક છું.”

  • જજ યન્ગ

જાન્યુઆરી -30 , 2003 યુનાઈટેડ સ્ટેટ અને સામે રીડ
શ્રીમાન રીડ
કોર્ટ તને જે શીક્ષા ફરમાવે છે, તે સાંભળ.ગુના નંબર 1, 5, અને 6 અંગે યુનાઈટેડ સ્ટેટના એટોર્ની જનરલની જેલમાં તને આજીવન કેદની સજા ફરમાવવામાં આવે છે. ગુના નંબર 2,3,4 અને 7 અંગે દરેક ગુના માટે 20 વર્ષની કેદની સજા ફરમાવવામાં આવે છે; અને તે એક પછી એક ભોગવવાની છે; એટલે કે, કુલ 80 વરસની કેદની સજા. આઠમા ગુના અંગે કાયદેસરની 30 વરસની સજા ફરમાવવામાં આવે છે, જે પણ આ 80 વરસ પત્યા પછી ભોગવવાની છે. આ ઉપરાંત આ આઠમાંના દરેક ગુના માટે 250,000 ડોલરનો દંડ એટલે કે, કુલ બે મીલીયન ( 20 લાખ) ડોલર પણ તારે ચુકવવાના છે. અસરગ્રસ્તોને વળતર પેટે સરકારની વીનંતી મુજબ, આ પૈકી 298.17 ડોલર આન્દ્રે બુસ્કને અને 298.17 ડોલર અમેરીકન એરલાઈનને ચુકવવાના છે. કોર્ટ તને 800 ડોલરનો વીશેષ દંડ પણ કરે છે. જો કેદમાં તારી વર્તણુંક સારી હોય તો, કેવળ કાયદાની જોગવાઈ અનુસાર, આ કેદમાંથી પાંચ વરસ ઓછા કરવાની પણ કોર્ટ ભલામણ કરે છે. પણ આ બધી કેદની સજા ખરેખરની ભોગવવાની હોવાથી મારે વીશેષ કાંઈ કહેવાની જરુર નથી.
અમારા કાયદાની જોગવાઈઓ અનુસાર આ સજા તને ફરમાવવામાં આવી છે. આ સજા ન્યાયી અને સાચી છે. તે નૈતીક સજા પણ છે.
હવે હું તને આ વાત એક અમેરીકન હોવાના નાતે સમજાવીશ. અમે તારાથી અથવા તારા કોઈ આતંકવાદી મળતીયાઓ કે સંસ્થાથી ડરતા નથી. શ્રીમાન રીડ ! અમે અમેરીકન છીએ. અમે આગમાંથી આ અગાઉ પસાર થઈ ચુક્યા છીએ. બધાની તરફ સન્માનની ભાવના સાથે મારે કહેવું છે કે, યુધ્ધની ઘણી વાતો કરવામાં આવી છે. પણ અહીં કોર્ટમાં અમે વ્યક્તીઓ સાથે વ્યક્તી તરીકે વ્યવહાર કરીએ છીએ. અમે વ્યક્તીનો આદર કરીએ છીએ. માનવ તરીકે અમે ન્યાયની બહાર પણ જવા તૈયાર હોઈએ છીએ.
તું અમારા શત્રુનો યોધ્ધો નથી. તું આતંકવાદી છે. તું લડાઈનો સૈનીક નથી. હું ફરીથી દોહરાવું છું કે, તું આતંકવાદી છે. તને સૈનીક ગણવો અને તે પ્રમાણે તારી સાથે વર્તાવ કરવો એ સૈનીક શબ્દને લજવવાની વાત છે. તને જરુર કરતાં વધુ મોટું પદ આપવાની વાત છે. સરકારી ઓફીસરો કહે, કે તારો વકીલ કહે કે તું તારી જાતને એક સૈનીક ગનતો હોય .. તું તે નથી. તું એક આતંકવાદી છે. અને અમે આતંકવાદીઓ સાથે વ્યવહાર નથી રાખતા. અમે એમને પ્રેમથી મળતા નથી. અમે એમની સાથે ઠરાવો કરી, એની ઉપર હસ્તાક્ષર નથી કરતા. અમે એક બાદ એક એમને શીકારની જેમ ગોતી કાઢી એમને કાયદાના હવાલે કરીએ છીએ.
યુધ્ધની વાત કોર્ટની સમીક્ષાની બહારની વાત છે. તું એક મોટો માણસ છે. પણ તું મહાન નથી. તું યોધ્ધો નથી. હું યોધ્ધાઓને જાણું છું. તું એક આતંકવાદી છે. અનેક ખુન કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર, નરાધમ ગુનેગારોની ટોળકી પૈકીનો એક તું છે. જ્યારે સાન્ટીયાગોના રાજ્ય પોલીસે જ્યારે તને પ્લેનમાંથી બહાર કાઢી કેદમાં પુર્યો ત્યારે તેં પુછ્યું હતું કે, ‘ ખબરપત્રીઓ અને ટીવીવાળાઓ કેમ નથી?’ ત્યારે તેણે તને બરાબર જવાબ આપ્યો હતો કે, ‘ તું કોઈ મહાનુભાવ નથી.”
તેણે આ બરાબર જ કહ્યું હતું. ખચીત તું કોઈ મહાનુભાવ નથી.
તારા માનનીય વકીલ અને તેટલા જ માનનીય અને કાબેલ યુનાઈટેડ સ્ટેટના સરકારી વકીલ ( એટર્ની)એ, તેમજ પ્રામાણીક રીતે મેં પણ એ જાણવા બહુ જ કોશીશ કરી છે કે, ‘આવું ભયાનક કૃત્ય તેં કેમ કર્યુ? એવું શું હતું કે, જે તને આ કોર્ટરુમમાં ઘસડી લાવ્યું?’
તારે જે કહેવાનું છે, તે મેં બહુ ધ્યાનપુર્વક અને માનપુર્વક સાંભળ્યું છે. હું તને પુછું છું કેતું તારા અંતરાત્માને ઢંઢોળીને તારી જાતને પુછી જો કે, ‘ એવા કઈ જાતના અને તાગ ન પામી શકાય તેવા ધીક્કારના કારણે તું ગુનેગાર બન્યો છે અને તે ગુનો કર્યાની કબુલાત કરે છે?’ જો કે. મારી પાસે તેનો જવાબ છે. કદાચ એનાથી તને સંતોષ નહીં થાય. પણ બધા સબુતો ધ્યાનપુર્વક જોતાં, આ વાત મારી સમજમાં આવી છે.
મને એમ લાગે છે કે, તું એવી એક વાતને ધીક્કારે છે, જે અમારા માટે બહુ કીમતી છે. તું અમારી સ્વતંત્રતાની ભાવનાને ધીક્કારે છે – અમારી અંગત સ્વતંત્રતાની ભાવનાને. અમે જેમ ચાહીએ તેમ જીવવાની; અમે જ્યારે અને જ્યાં જવા માંગતા હોઈએ ત્યારે અને ત્યાં જવાની; અંગત રીતે પસંદગી કરીને, અમારે કોઈ ચીજને માનવી કે ન માનવી – તે સ્વતંત્રતાની ભાવના. અહીં, આ સમાજમાં પવનની હર એક લહેરી સ્વત્રતાની ખુશબુને પ્રસરાવે છે. એક દરીયાથી બીજા ઝળહળતા દરીયા સુધી પવન એ ભાવનાને પ્રસારે છે. અમે અંગત સ્વતંત્રતાને અગત્યતા આપીએ છીએ; તે કારણે તો તું અત્યારે આ સુંદર કોર્ટરુમમાં ન્યાય મેળવવાની ખેવના રાખી શકે છે. અહીં દરેક જણ ચકાસી શકે છે કે, દરેક અપરાધીને, ચીવટથી બરાબર ન્યાયનું ત્રાજવું તોળાયું છે કે નહીં. તારા આ સ્વતંત્રતાના રક્ષણ કાજે તારા વકીલોએ આટલી બધી તાકાતથી, તારા માટે ઝઝુમ્યા છે. અમારા ન્યાયાધીશો સમક્ષ તારી અપીલો બરાબર થાય તે માટે તેમણે અથાક પ્રયત્નો કર્યા છે.
શ્રીમાન રીડ, અમે અમેરીકનો આ સ્વતંત્રતા માટે પ્રતીબધ્ધ છીએ, કારણકે, અમે તારી સાથે કેવો વ્યવહાર કરીએ, તેની ઉપર અમારી પોતાની સ્વતંત્રતા આધારીત છે. છતાં આ બાબત કોઈ ભુલથાપ ન ખાતો. અમારા સ્વાતંત્ર્યની રક્ષા કાજે અમે કોઈ પણ બોજ ઉંચકવા તૈયાર છીએ; કોઈ પણ કીમત ચુકવવા તૈયાર છીએ. આ કોર્ટ્રુમની અંદર ચારે બાજુ જો. તેની બરાબર નોંધ કર. હું કે તું અહીં શું કહીએ તે દુનીયા લાંબા વખત માટે યાદ રાખવાની નથી. પરમ દીવસ પછી હું ભુલાઈ જઈશ. પણ આ ભાવના બહુ લાંબી જીવવાની છે.
આ કોર્ટરુમમાં અને અમેરીકાની બધી કોર્ટરુમોમાં અમેરીકન લોકો એ જોવા ભેગા થવાના છે કે, ન્યાય, અંગત ન્યાય ( યુધ્ધ નહીં પણ ન્યાય) અપાય છે. અરે ! અમેરીકાના પ્રમુખ જેવી વ્યક્તીને પણ તેમના ઓફીસરોની સાથે અથવા વતી કોર્ટ રુમમાં આવવું પડે અને ખાસ બાબતો અંગે પુરાવા રજુ કરવા પડે. નાગરીકોની બનેલી જ્યુરી, એનો અભ્યાસ કરી, સાથે બેસી , વીચાર વીમર્શ કરી, લોકશાહી રીતે નીર્ણય લે અને ન્યાય તોળે. આમ અમારી ન્યાયની ભાવના વધારે ને વધારે યોગ્ય આકાર લે છે અને વધુ શુધ્ધ બને છે.
શ્રીમાન રીડ , પેલો વાવટો જુઓ છો? એ અમેરીકાનો વાવટો છે. આ બધું ભુલાઈ જશે તો પણ એ વાવટો ફરકતો રહેશે. એ સ્વતંત્રતાનું પ્રતીક છે અને હમ્મેશ રહેશે.

——————————————

Original English Text

Remember the guy who got on a plane with a omb built into his shoe and tried to light it?

Did you know his trial is over?
Did you know he was sentenced?
Did you see/hear any of the judge’s comments on TV or Radio?

Didn’t think so.!!!

Everyone should hear what the judge had to say.
________________________________________

Ruling by Judge William Young, US District Court.

Prior to sentencing, the Judge asked the defendant if he had anything to say. His response: After admitting his guilt to the court for the record, Reid also admitted his ‘allegiance to Osama bin Laden, to Islam, and to the religion of Allah,’ defiantly stating, ‘I think I will not apologize for my actions,’ and told the court ‘I am at war with your country.’

Judge Young then delivered the statement quoted below:

January 30, 2003, United States vs.. Reid.

Judge Young: ‘Mr. Richard C. Reid, hearken now to the sentence the Court imposes upon you.

On counts 1, 5 and 6 the Court sentences you to life in prison in the custody of the United States Attorney General. On counts 2, 3, 4 and 7, the Court sentences you to 20 years in prison on each count, the sentence on each count to run consecutively. (That’s 80 years.)

On count 8 the Court sentences you to the mandatory 30 years again, to be served consecutively to the 80 years just imposed. The Court imposes upon you for each of the eight counts a fine of $250,000 that’s an aggregate fine of $2 million. The Court accepts the government’s recommendation with respect to restitution and orders restitution in the amount of $298.17 to Andre Bousquet and $5,784 to American Airlines.

The Court imposes upon you an $800 special assessment. The Court imposes upon you five years supervised release simply because the law requires it. But the life sentences are real life sentences so I need go no further.

This is the sentence that is provided for by our statutes. It is a fair and just sentence. It is a righteous sentence.

Now, let me explain this to you. We are not afraid of you or any of your terrorist co-conspirators, Mr. Reid. We are Americans. We have been through the fire before… There is too much war talk here and I say that to everyone with the utmost respect. Here in this court, we deal with individuals as individuals and care for individuals as individuals. As human beings, we reach out for justice.

You are not an enemy combatant. You are a terrorist. You are not a soldier in any war. You are a terrorist. To give you that reference, to call you a soldier, gives you far too much stature. Whether the officers of government do it or your attorney does it, or if you think you are a soldier, you are not—– you are a terrorist. And we do not negotiate with terrorists. We do not meet with terrorists. We do not sign documents with terrorists. We hunt them down one by one and bring them to justice.

So war talk is way out of line in this court. You are a big fellow. But you are not that big. You’re no warrior. I’ve known warriors. You are a terrorist. A species of criminal that is guilty of multiple attempted murders. In a very real sense, State Trooper Santiago had it right when you first were taken off that plane and into custody and you wondered where the press and the TV crews were, and he said: ‘You’re no big deal.’

You are no big deal.

What your able counsel and what the equally able United States attorneys have grappled with and what I have as honestly as I know have tried to grapple with, is why you did something so horrific. What was it that led you here to this courtroom today?

I have listened respectfully to what you have to say. And I ask you to search your heart and ask yourself what sort of unfathomable hate led you to do what you are guilty and admit you are guilty of doing? And, I have an answer for you. It may not satisfy you, but as I search this entire record, it comes as close to understanding as I know.

It seems to me you hate the one thing that to us is most precious. You hate our freedom. Our individual freedom.. Our individual freedom to live as we choose, to come and go as we choose, to believe or not believe as we individually choose. Here, in this society, the very wind carries freedom. It carries it everywhere from sea to shining sea. It is because we prize individual freedom so much that you are here in this beautiful courtroom, so that everyone can see, truly see, that justice is administered fairly, individually, and discretely.. It is for freedom’s sake that your lawyers are striving so vigorously on your behalf, have filed appeals, will go on in their representation of you before other judges.

We Americans are all about freedom. Because we all know that the way we treat you, Mr. Reid, is the measure of our own liberties. Make no mistake though. It is yet true that we will bear any burden; pay any price, to preserve our freedoms. Look around this courtroom. Mark it well. The world is not going to long remember what you or I say here. The day after tomorrow, it will be forgotten, but this, however, will long endure.

Here in this courtroom and courtrooms all across America , the American people will gather to see that justice, individual justice, justice, not war, individual justice is in fact being done. The very President of the United States through his officers will have to come into courtrooms and lay out evidence on which specific matters can be judged and juries of citizens will gather to sit and judge that evidence democratically, to mold and shape and refine our sense of justice.

See that flag, Mr. Reid? That’s the flag of the United States of America .. That flag will fly there long after this is all forgotten. That flag stands for freedom. And it always will.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: