સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

સાગર સમ્રાટ –મૂ .મો.ભટ્ટ

     વડીલ નેટ મિત્ર શ્રી. કનક રાવળે, ‘સાગર સમ્રાટ’ ના પહેલા પ્રકરણનો અંશ મોકલી આપ્યો; અને કિશોર કાળની યાદો સળવળી ઊઠી.

એક યાદગાર પુસ્તક

      ‘20,000 Leagues Under the Seas’ is about the adventures of Captain Nemo and his crew aboard the submarine, Nautilus. One day ships start sinking, particularly  ones dealing with war. Survivors think it is a big whale. A harpoon ship goes out to kill it, but finds out that the whale is actually the Nautilus.

      માનનીય સ્વ. શ્રી. મૂળશંકર મોહનલાલ ભટ્ટે કરેલ; જુલે વર્નના એ અદ્‍ભૂત પુસ્તકોના અનુવાદો એ કાળના વાંચન ખજાના હતા. આખી દુનિયાની માનીતી આ કથાઓ કદાચ આજે પણ કિશોરોની માનીતી હશે.

    અને કેવાં કેવાં પુસ્તકો..

/      સ્વ. મૂ.મો. ભટ્ટનો ટૂંક પરિચય અહીં…

     –

     –

“વિજ્ઞાન્ અને ટેક્નોલોજીમાં આગળ વધવા ઈચ્છુક  માટે આ સાહિત્ય વાંચવું  આવશ્યક છે. ગુજરાતી લેખકોએ આ વારસામાં ઉમેરો કરવો જોઈએ. ઉપરોક્ત પુસ્તકો માટે ગુજરાતમાં  મિલાપ કાર્યાલય અને સંસ્કાર સાહિત્ય મંદિર (ભાવનગર) તેમજ

www.rrsheth.com નો સંપર્ક કરવો.

Comments are closed.

%d bloggers like this: