સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

પ્રેમ

આ વિડિયો જુઓ.

દસ મિનીટ ધીરજ રાખીને છેક છેલ્લે સુધી જુઓ…

અને આને પ્રેમ કહેવાય – એ સમજાઈ જશે.

સાભાર – શ્રી. હિતેન દુબલ

અને આ પણ ……

This slideshow requires JavaScript.

સાભાર – શ્રી. કનક રાવળ

Comments are closed.

%d bloggers like this: