સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

હુંશિયારીની કસોટી – અમેરિકા

કેમ, ખોટી જગ્યાએ આવી ગયા હો; એમ લાગે છે ને? !

આમ તો ‘ હુંશિયારીની કસોટી ‘ માટે હાસ્ય દરબાર વિખ્યાત છે. -૩૯ કસોટીઓ…… ( આ રહી )

પણ અહીં એનો મિજાજ સાવ અલગ જ છે.

તો , આ રહી આ સાવ અવનવી કસોટી…

સાચો જવાબ આવતી કાલે….
અને વળતરમાં એક હેરત ભરી વાર્તા બોનસમાં મળશે – સાચો જવાબ જાહેર થયા બાદ!

Comments are closed.

%d bloggers like this: