સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

‘ગુજરાત મિત્ર’ બન્યું ઈ-વિ મિત્ર

    આભાર સુરતથી પ્રકાશિત થતા દૈનિક ‘ગુજરાત મિત્ર’ નો અને તેના કટાર લેખક ડો. શશિકાન્ત શાહ ‘એકલવ્ય’નો …

( ૮- ઓક્ટોબર -૨૦૧૩)

ઈ-વિધ્યાલયનો
વિગતે અભ્યાસ કરી,
એને લાખો લોકો સુધી
પહોંચાડવા માટે.

આ લેખ વાંચો… અને એ સંદેશો બને એટલા વધારે બાળકો/ કિશોર/ કિશોરીઓ/ વાલીઓ / શિક્ષકો સુધી પહોંચાડો.

ચિત્ર પર 'ક્લિક' કરી મોટી સાઈઝમાં લેખ વાંચી શકશો.

ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરી મોટી સાઈઝમાં લેખ વાંચી શકશો.

ev_GM_1

 ડો. શશિકાન્ત શાહ ‘એકલવ્ય’નો પરિચય

અને..

તમે આ યજ્ઞકાર્યમાં શો સહકાર આપી શકો તે નીચેની ફોર્મમાં વિગતે જણાવશો તો ખુબ આભારી થઈશું-

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: