સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

ડલ્લાસ એટલે ખલ્લાસ! – ચિરાગ પટેલ

 

chirag_patel

મારો જૂનો અને જાણીતો બ્લોગર ગોઠિયો અને માનસપુત્ર ડલાસ આવે અને એ વિશે અહીં કશું ન લખું ; એ ઠીક નહીં – એવી ભાંજગડ મનમાં ચાલ્યા કરતી હતી. ત્યાં તો આ વાંચવા મળી ગયું…આ ચિત્ર પર 'ક્લિક' કરી ત્યાં પહોંચી જાઓ.

આ ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરી ત્યાં પહોંચી જાઓ.

હવે આમાં વધારે ઉમેરો શું કરું? દિકરો ઘેર આવે અને આનંદના ઓઘ ઉમટે.

અને પાછો દિવ્ય આનંદ તો અહીં પણ ભેળ સેળ કરવા આવી પહોંચે તો?!

એટલે આટલેથી જ બસ. આશા એક જ એ રહી …

શુક્રવારની સાંજ હો, અને આવી જાય ચિરાગ.

સાથે કરીએ ગોઠડી, ભલે થતો રવિવાર.

……એવું ના બને? એવું યે બને.

Advertisements

3 responses to “ડલ્લાસ એટલે ખલ્લાસ! – ચિરાગ પટેલ

  1. pragnaju December 2, 2014 at 7:07 pm

    દિકરો ઘેર આવે અને આનંદના ઓઘ ઉમટે.

    અને પાછો દિવ્ય આનંદ તો અહીં પણ ભેળ સેળ કરવા આવી પહોંચે તો?!

    એટલે આટલેથી જ બસ. આશા એક જ એ રહી …???

  2. નિરવ December 2, 2014 at 11:58 pm

    એક નવી વ્યાખ્યા : જેની સાથે ગોઠવાઈ જાય તે ગોઠીયો 🙂

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: