સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

અનાથનું એનિમેશન

ક્યાંથી ક્યાં?

         રસ્તા પરથી રઝળતા મળી આવેલા એક તાજા જન્મેલા, અનાથ બાળકના જીવનની મર્મભેદક, પ્રેરક જીવનકથા (સત્યકથા આધારિત)

 ભાગ – ૧

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને ત્યાં પહોંચી જાઓ.

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને ત્યાં પહોંચી જાઓ.

ભાગ – ૨

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને ત્યાં પહોંચી જાઓ.

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને ત્યાં પહોંચી જાઓ.

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: