સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

એકલતાનો ઉપાય

શ્રી. શ્રી રવિષંકર સાથે એક સરસ સંવાદ

..

તેમના ફોટા પર ક્લિક કરો

એમાંથી આ ટાંચણ …

         You came into this world all alone. Even if you are born twins, you are alone. When you go from here, you are going to go alone. Do not try to run away from loneliness. It is a blessing in disguise.

          You have come here to give something. Take nothing from here.

આપવાનો આનંદ.
વહેંચવાનો આનંદ.
ઓગળવાનો આનંદ

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: