સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

પ્રતિભાવો

પ્રતિભાવો અને બ્લોગિંગ!

‘એખાર્ટ ટોલ’નો આ વિડિયો જુઓ અને વિચારો ( અથવા પ્રેક્ષાધ્યાન કરતા થઈ જાઓ!)

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

Advertisements

2 responses to “પ્રતિભાવો

  1. સુરેશ October 20, 2015 at 6:42 am

    અભિપ્રાય વિશે સરસ અભિપ્રાય…


    વિરોધનો વાયરો પહેલાં લહેરખી બને, પછી વંટોળ બને. આરંભે જ વંટોળ બનીને આવવાથી હાજરી નોંધાય છે. પણ વિરોધના કારણરૂપ મુદ્દો પણ વંટોળમાં જ ઊડી જાય છે. ભૂલ હોય ત્યાં ધ્યાન દોરાય. ભૂલ સુધારવાનો મોકો અપાય. ભૂલ કબૂલ કરવાની તક અપાય. ભૂલના કારણ વિષે પણ વાત થાય. આને અંતે નવું અને આવકાર્ય ને સ્વીકાર્ય એવું કૈંક આકાર લઈ શકે.

    આખો લેખ – દરેક બ્લોગરે વાંચવા જેવો…

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: