સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Aggression Is A Sign Of Weakness

બહુ જ સરસ અને સમજવા જેવો સંદેશ. શ્રી.શ્રીરવિશંકરને  દિલ્હી આંતરરાષ્ટ્રીય મહોત્સવમાં પડેલ વિઘ્નોની પાર્શ્વભૂમાં …

        When you know the power within you, you don’t get aggressive. The powerful don’t get aggressive. Who gets aggressive? When you feel that the situation, person, people are beyond your control, or you feel that it is not possible. Or when you feel that you are smaller than the situation, then you become aggressive.

aggressive

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

 

Advertisements

One response to “Aggression Is A Sign Of Weakness

  1. Vinod R. Patel April 7, 2016 at 12:23 pm

    ક્રોધ કે ખોટો આક્રમક સ્વભાવ એ માનસિક નબળાઈની નિશાની છે. કોઈના પર ખોટી રીતે આક્રમણ એ નબળાઈને ઢાંકવાની તરકીબ હોય છે. સત્ય હોય એ સત્ય જ રહે છે અને સત્યનિષ્ઠ વ્યક્તિને કોઈનો ભય નથી હોતો .

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: