સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

10 Unusual Facts About Indian Languages. How Many Do You Know?

1

ભારતની ભાષાઓ વિશે આવી તો કશી ખબર જ ન હતી.

નીરવ રવે

From: “Hemant Thaker” <hkrthaker@gmail.com>

10 Unusual Facts About Indian Languages. How Many Do You Know?

Tweet itRedditGooglePinterestMailDiggDeliciousPocketSkype

No country in the world comes close to matching the linguistic diversity of India — just the number of ‘mother tongues’ in the country, as listed  in the 1961 Census, is 1652!
The Constitution of India does not give any language the status of national language. The official language of the Union Government of the Republic of India is Hindi. The Eighth Schedule of the Indian Constitution lists 22 languages, which have been referred to as scheduled languages and given recognition, status and official encouragement.
In addition, the Government of India has awarded the distinction of classical language to Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam, and Odia due to their long history of 1500-2000 years. All Indian languages fall into one of these 4 groups: Indo-Aryan, Dravidian, Sino-Tibetan and Afro-Asiatic. The extinct and…

View original post 704 more words

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: