સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

સારી વ્યક્તિ

સારી વ્યક્તિ કોને કહેવાય?

man

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને સંદેશો માણો, માનો, જીવનમાં ઉતારો.

સારી વ્યક્તિ

 • જેની નજર દેખીતી રીતે સમજાય એવી બાબતોની પણ આરપાર જોઈ શકે.

 • જે બહુ ધીરજથી સામાની વાત સાંભળવા આતૂર હોય.

 • જેની બુદ્ધિ પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત હોય.

 • જેના આશય જરૂરિયાત વાળાને મદદ કરવા માટે વિકસેલા હોય.

 • જેનું હૃદય મજબૂત છતાં કોમળ હોય.

– શ્રી. શ્રી.રવિશંકર

 

One response to “સારી વ્યક્તિ

 1. pragnaju October 27, 2016 at 6:59 pm

  જેની નજર દેખીતી રીતે સમજાય એવી બાબતોની પણ આરપાર જોઈ શકે.

  જે બહુ ધીરજથી સામાની વાત સાંભળવા આતૂર હોય.

  જેની બુદ્ધિ પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત હોય.

  જેના આશય જરૂરિયાત વાળાને મદદ કરવા માટે વિકસેલા હોય.

  જેનું હૃદય મજબૂત છતાં કોમળ હોય.

  – શ્રી. શ્રી.રવિશંકર

  પ્રભુ આવા થવાની શક્તી આપે

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: