સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

ગૌતમ બુદ્ધ

ગૌતમ બુદ્ધના જીવન વિશે  તમે કશુંક કહેવા માંગો છો

એ પહેલાં આ વિડિયો જુઓ….

આ લોગો પર ક્લિક કરો.
  • જન્મ
  • શોધની શરૂઆત
  • તપસ્યા
  • કેવળ જ્ઞાન
  • બુદ્ધ કહેવાયા
  • સમસ્ત ભારતમાં પ્રવાસ અને પ્રવચનો
  • અવનવા અનુભવો
  • પંચશીલ, વિપશ્યના, નિર્વાણ
  • ધમ્મપદ
  • દેહાન્ત

અપ્પ દીપો ભવ

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: