સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

પહેલો ગોવાળિયો – હવે પ્રતિલિપિ પર

  આજથી શરૂ થાય છે.

     આજથી ૧૦,૦૦૦ વર્ષ પહેલાનાં સમયમાં આકાર લેતી આ નવલકથા તમને એક સાવ અજાણ્યા પ્રદેશ, સમય અને સમાજમાં દોરી જશે. પણ એમાંથી ઉજાગર થતાં પાયાનાં માનવમૂલ્યો અને લાગણીઓ તો એકવીસમી સદીના આ ઈન્ટરનેટ યુગમાં પણ એટલાં જ પ્રસ્તુત લાગતાં તમે જોઈ શકશો.

     નીચેના ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરો –

sbj_pratilipi

વિભાગ – ૧   પૂર્વારંભ


પ્રકરણ – ૧    નદીમાં પૂર

પ્રકરણ – ૨    પહેલો નાવિક

પ્રકરણ – ૩    ગુફાવાસીઓ

પ્રકરણ – ૪    તરવૈયો

પ્રકરણ – ૫   તારામૈત્રક

પ્રકરણ – ૬    મુકાબલો

પ્રકરણ – ૭   જોગમાયાની ગુફામાં

પ્રકરણ – ૮   પાછા વતનમાં

પ્રકરણ – ૯   આનંદોત્સવ

વિભાગ – ૨   સીધાં ચઢાણ

પ્રકરણ – ૧૦   તરાપા પ્રયોગ – ૧

પ્રકરણ – ૧૧  તરણ સ્પર્ધા

પ્રકરણ – ૧૨  નવી સંપદા

પ્રકરણ – ૧૩  તરાપા પ્રયોગ – ૨

પ્રકરણ – ૧૪  નવું જીવન

પ્રકરણ – ૧૫  નેસડો

પ્રકરણ – ૧૬ પૂનમનો મેળો

પ્રકરણ – ૧૭ ઉત્તરક્રિયા

પ્રકરણ – ૧૮ નેસડાની મુલાકાતે

પ્રકરણ – ૧૯  હાથીનો શિકાર

વિભાગ – ૩  પ્રતિશોધ

પ્રકરણ – ૨૦  ઓતરાદા પ્રયાણ

પ્રકરણ – ૨૧  ભુલાનું ભીષણ સ્વપ્ન

પ્રકરણ – ૨૨  નવા પ્રદેશમાં

પ્રકરણ – ૨૩  અવનવો સમાજ

પ્રકરણ – ૨૪   ખાન

પ્રકરણ – ૨૫  ખાનના ગામમાં

પ્રકરણ – ૨૬  ખાનનો દરબાર

પ્રકરણ – ૨૭  મલ્લકુસ્તી

પ્રકરણ – ૨૮ ખાનનો નવો મિત્ર

વિભાગ – ૪  મહાભિનિષ્ક્રમણ

પ્રકરણ – ૨૯ પૂંછડિયો તારો

પ્રકરણ – ૩૦ લશ્કર

પ્રકરણ – ૩૧  ડ્રેગન

પ્રકરણ – ૩૨  પવતની તળેટીમાં

પ્રકરણ – ૩૩  જોગમાયાની ગુફામાં

પ્રકરણ – ૩૪

પ્રકરણ – ૩૫

પ્રકરણ – ૩૬

પ્રકરણ – ૩૭

પ્રકરણ – ૩૮

પ્રકરણ – ૩૯

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: