સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

વાંચનમાંથી ટાંચણ

વાંચતાં ગમી ગયેલી કોઈક કોઈક સામગ્રી સૌને વહેંચવા ઘણી વખત મન થતું. હવે એ વિચાર ‘વેબ ગુર્જરી’ પર અમલમાં મૂક્યો –

અલગારી રખડપટ્ટીહાદઝા
એક મંદિરની શોધમાં – ૧ એક મંદિરની શોધમાં – ૨
ઉત્તર કોરિયાનો ખિસ્સાકાતરૂઅમૂર્ત કળાનો પિતામહ

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: