સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

જાગ્રુતિ હાઈકૂ

અંગત છે હોં!
કહેવા શબ્દ નથી.
જાગી ગયો છું.

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: