સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: કવિતા

દિલની વાત

સાભાર – સ્વ. ઝફર શેખ

મૂળ પ્રેરક શેર

ચિત્રકૂ

ચકલી જુએ

કારના આ કાચમાં.


ભૂતકાળને ?!

કદલીફલ

આ હાઈકૂનું રસદર્શન –

અહીં ખાસ પ્રયોજનથી ‘કેળાં’ શબ્દ હાઈકૂમાંથી બાકાત રાખ્યો છે . કારણ ?

એ મૂળ વિચારનો કર્તા છે . અને અહીં એ ‘અહં’ ના રૂપક તરીકે વાપર્યું છે. જેમ કેળાની છાલ ભોંય પર પછાડી દે, તેમ વકરેલો ‘અહં’ પણ ભલભલા ચમરબંધીને – મને , તમને, સૌને વિનિપાતના ગર્તામાં ધરાશાયી કરવા સક્ષમ હોય છે.

પણ એ જ ‘અહં’ બરાબર માવજત પામેલો હોય તો સરસ રીતે ધોયેલું કેળું જેમ દેવની સેવામાં ઉચ્ચ સ્થાન ગ્રહણ કરે છે , તેમ જ કોઈ પણ જાગૃત જણને ચેતનાના શિખરે પહોંચાડી શકે છે.

માટે જ ‘ કર્તાભાવ’ની બાદબાકી કરવા બન્નેની બાદબાકી કરી દીધી !

બીજી એક આડવાત એ પણ છે કે,

ઘણા બધા ‘એ’ કારાંત

‘એ’ ની તરફ

અંગુલિનિર્દેશ કરે છે.

ગ્રીષ્મ

મારી માનિતી અને બહુ પ્રયત્ને લખાયેલી એ કવિતા લતાબહેન હિરાણીની વેબ સાઈટ ‘કાવ્ય વિશ્વ ‘ પર

ગ્રીષ્મ – વિડિયો

ઘણા વર્ષ પહેલાં, જ્યારે સંસ્કૃત આધારિત છંદમાં ગુજરાતી કવિતા લખવાનો ધખારો હતો ત્યારે….
વસંતતિલકા છંદમાં એક સોનેટ લખ્યું હતું – આ રહ્યું

બહેનો લતા હિરાણી, દીપ્તિ દોશી અને અંજના શુકલના સહકારથી એનો વિડિયો તરતો મૂક્યો –

મીનાકારીની કરામત

સુશ્રી. દેવિકાબેન ધ્રુવની એક રચના આજે વાંચી અને ગમી ગઈ

એના પરથી એક શીઘ્ર રચના – એ જ લયમાં …

અમીર

અમીર છું હા!
સર્જન કરી દીધુ.
ટોપીઓ ચાર !

Jonathan

ચા – હાઈકૂ

ચા પર ઘણાં બધાં અવલોકનો લખ્યાં – આજે આ ચિત્ર હાઈકૂ !

જે કવિતા પરથી એ બનાવવાની પ્રેરણા મળી તે કવિતા આ રહી ….

A beautiful poem by Lee Tzu Pheng (Singapore Cultural Medallion winner)

Sip your Tea
Nice and Slow,

No one Ever knows
when it’s Time to Go,
There’ll be no Time
to enjoy the Glow,
So sip your Tea
Nice and Slow…

Life is too Short but
feels pretty Long,
There’s too Much to do , so much going Wrong,
And Most of the Time You Struggle to be Strong,
Before it’s too Late
and it’s time to Go,
Sip your Tea
Nice and Slow…

Some Friends stay,
others Go away,
Loved ones are Cherished, but not all will Stay ,
Kids will Grow up
and Fly away,
There’s really no Saying how Things will Go,
So sip your Tea
Nice and Slow…

In the End it’s really
all about Understanding Love,
For this World
and in the Stars above,
Appreciate and Value who truly Cares,
Smile and Breathe
and let your Worries go,
So, Just Sip your Tea
Nice and Slow….

પ્રકૃતિ