સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: કવિતા

નૂતન વર્ષ હાઈકૂ

સવાર

પરપોટો

કોડિયું

પ્રબળ નિર્ધાર

એક મુક્તપંચિકા

ચહેરો અને મ્હોરું

ચહેરો
પહેરીને જ
પાંગરવું છે..
પ્રભુ..
મહોરૂં ચીપકાવવાની
આપીશ નહીં મજબૂરી..!
– રવિ પરમાર,સુરત

એના પરથી મુક્ત પંચિકા
ચહેરો કોનો?
મહોરું શેનું?
બન્ને બહારી જ ને?
ભીતર હસે
અસલી જણ!

જાગ્રુતિ હાઈકૂ

અંગત છે હોં!
કહેવા શબ્દ નથી.
જાગી ગયો છું.

છેલ છબીલો ગુજરાતી

પાઘડી ડગલો ભલે હોય ના
ભલે ન મૂછો વાંકી
‘કેમ છો?’ બોલે એ તો
આપણ ગુજરાતીની વાણી.

કોરોના – હાઈકૂ

કોરોના શાપ?
કે દૈવી પયગામ ?
‘સ્વ’ને જાણવા.

એકલો

lonely_1