સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: આર્ટ ઓફ લિવિંગ

યોગ

યોગ વિશે વિદેશમાં તો ગેરસમજૂતિ હોય – પણ દેશમાં પણ આ બાબત બહુ અજ્ઞાન પ્રવર્તે છે. અમદાવાદનાં યોગ શિક્ષિકા રીટા જાનીનો આ વિડિયો એ બાબત સાચી સમજ આપે છે –

આર્ટ ઓફ લિવિન્ગ – શરૂઆત

  • ૧૫૫ દેશો
  • ૩ કરોડ ૭૦ લાખ લોકો
  • ૨૫,૦૦૦ આર્ટ ઓફ લિવિન્ગ શીખવાડનાર શિક્ષકો
  • ૨૩૦ શાળાઓ

બેન્ગલોર  આશ્રમની એક ઝલક

The Art of Living has a few sister organisations which are also dedicated to the vision of a stress-free, violence-free world. The

International Association for Human Values (IAHV),

Ved Vignan Maha Vidya Peeth (VVMVP),

Sri Sri RaviShankar Vidya Mandir (SSRVM),

Vyakti Vikas Kendra India (VVKI),

Sri Sri Rural Development Program (SSRDP)

Sri Sri Institute of Agricultural Sciences & Technology Trust (SSIAST)

among others, formulate and implement humanitarian projects of The Art of Living globally.