સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: સહીયારું વાર્તા લેખન

નવી પેઢી – 8 : દિવ્ય વિધાની – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત….

જૂની રીતભાતથી ચાલતી પેઢીને નવો સ્વરૂપ આપવો જોઈએ. પેઢીનો બધો કામકાજ હવે કમ્પ્યુટર થી થવા લાગ્યો એટલું જ નહી; મુનીમજી પણ કમ્પ્યુટર શીખી ગયા કલાકોનું  કામ હવે મિનીટોમાં થવા લાગ્યું. પેઢીનું નવું સ્વરૂપ જોઈ,  ચંપાબેન ખુશ થઈ ગયા અને એમણે સત્યેન્દ્રને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી બને જણ ચંપકલાલ ના ફોટા પાસે ગયા અને એમના આશીર્વાદ મેળવ્યા સત્યેન્દ્રે માતાને વચન આપ્યો કે તે પેઢીને આસમાનની ઉચાઈ સુધી લઈ જશે

દિવ્ય વિધાની : અમદાવાદ

નવી પેઢી – 7 : હર્ષવર્ધન શુક્લ – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત….

સત્યેન્દ્ર એમ બી એ થઈ પેઢીના ચોપડા અનેમુનીમની કામ કરવાની રીતભાત ને આધારે તેની  આવડત મુ જબ સુધારા વધારા સુચવેલા. જો તે મુજબ કરવા તૈયાર ના હોય તો  સત્યેન્દ્ર પેઢીનો વહીવટ પોતાને હસ્તક લઇ લે.  તેમાં તેનું અને પેઢીનું ભલું હોય, તેમ કરશે

– હર્ષવર્ધન શુક્લ : અમદાવાદ

નવી પેઢી – 6 : બાબુલ શાહ – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત….

સત્યેન્દ્રની નજર  બધીજ બુક્સ જોતા જોતા એક નજર bank account ની signing  authority ઉપર પડી.. માતાએ સહી કરી હતી. .”ચંપાબેન સુર્યપ્રસાદ” ના નામે..ઓહ.. નો.. માં તમે આ શું કર્યું?

સત્યેન્દ્ર માથા ઉપર હાથ મુકીને વિચારોમાં મગ્ન થઇ ગયો? તેની સામે એક મોટો પડકાર ઉભો હતો..

“શું આ સંબંધ મારે accept કરવા કે નહિ?”

વાચક મિત્રો, તમે મને સલાહ આપી શકશો?

બાબુલ શાહ : અમદાવાદ


નવી પેઢી – 5 : અરવિંદ અડાલજા – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો એક શક્ય અંત….

સત્યેન્દ્રે ચોપડા જોયા સાથે મુનીમજીની ધંધા તરફની રીતભાત જોઈ તે સ્તબ્ધ બની ગયો અને વિચારોમાં ગરકાવ થઈ ગયો કે એક ઓછું ભણેલી વ્યક્તિ ધંધાનું આટલી હદ સુધી વૈવિધ્યકરણ કઈ રીતે કરી શકી હશે ? એટલું જ નહિ એકલે હાથે તમામ વહિવટ પ્રમાણિકતાથી સંભાળી સહેજ પણ વિશ્વાસ ભંગ કર્યા સીવાય આજના આ સમયમાં ધંધાને એક નવી ઉંચાઈએ પહોંચાડી દીધો છે તે હું સંભાળી શકીશ કે કેમ તે વિષે દ્વિધા અનુભવવા લાગ્યો અને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદના ચરણોમાં વંદન કરી રહ્યો !

= અરવિંદ અડાલજા , જામનગર

નવી પેઢી – 4 : બાબુલ શાહ – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો એક શક્ય અંત….

સત્યેન્દ્રયે ચોપડા ઉપર નજર ફેરવી અને તરતજ લાગ્યું  કે. તેમનાધંધામાં બે નંબરી ધંધો વધુ છે જેની જ કમાણી છે. તરતજ ગુસ્સે થઈને મુનીમજી ને કહ્યું ..” શું મુનીમજીઆવો બેનંબરી ધંધો કરીને ૩૦ કરોડ કમાવીને તમે તો મારા બાપ નું નામ મીટ્ટીમાં મેળવી દીધું?.. ધિક્કાર છે તમને.  અમે તમને આવા નહોતા ધાર્યા.. અત્યારે ને અત્યારે જ પેઢીના પગથીયા ઉતારી જાવ.” સ્વમાની સુર્યપ્રસાદ તરતજ પેઢી છોડી ને ચાલી નીકળ્યા એટલે સત્યેદ્રયે મોબાઇલ પર  નંબર લગાવ્યો..”ડાર્લિંગ સાવિત્રી..ગ્રાઉન્ડ ખાલી છે.  ૩૦ કરોડની પીચ પર પ્રેમની ક્રિકેટ મેચ રમવા આવી જા..”

બાબુલ શાહ

નવી પેઢી – 3 : ભજમન નાણાવટી – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો વધુ એક શક્ય અંત….

સત્યેંદ્રે મુનિમ સૂર્યપ્રસાદને પોતાની કેબીનમાં બોલાવ્યા અને એક કવર આપ્યું.

“કાકા, આવો. આ અજય મહેતાને મળો. તે હવે મારફતિયા ગ્રુપના કંપની સેક્રેટરી છે. આપણે હવે કંપનીના માળખામાં ફેરફાર કરીને લીમિટેડ કંપની બનાવીએ છીએ. એક સલાહકાર મંડળ (બૉર્ડ ઑફ ડાયરેક્ટર્સ ) ની રચના થશે. તમે તેમાં એક ડાયરેક્ટર તરીકે હવેથી ફરજ બજાવશો. છ મહિના પછી આપણે મારફતિયા ગ્રુપને પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીમાં ફેરવવાના છીએ. જર્મનીમાં જે કંપનીમાં તમારો રાજેશ એંજિનીયર છે તે જ કંપનીના ટેકનિકલ સહયોગથી સાણંદ પાસે નવો પ્લાંટ નાખવાના છીએ અને આ પ્લાંટના જનરલ મેનેજર તરીકે રાજેશ કાર્યભાર સંભાળવાનો છે. અને હા, કવરમાં તમારી આજ સુધીની સેવાની કદર રૂપે એક નાનકડો ચેક અને નવી કંપનીના તમારા નામના શેર છે.”

– ભજમન નાણાવટી

નવી પેઢી – 2 : બાબુલ શાહ – લઘુકથા અભિયાન

લઘુકથા અભિયાન

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો  વધુ એક શક્ય અંત….

સત્યેન્દ્ર ૩ લાખની capital માંથી  ૩૦ કરોડનું capital કરી આપનાર મુનીમ દાદાને વિસ્મિત નજરે જોઈ રહ્યો અને પગે પડી વંદન કરી રહ્યા પછી બોલ્યો..”દાદાજી, જે કામ ૧૩ લાખ ખર્ચીને MBA પાસે થી ના શીખી શક્યો તે કામ આજે પ્રત્યક્ષ કરી દેખાડ્યું છે. તમારી કલ્પના શક્તિને ધન્યવાદ..

આજેજ હું અમારી MBA  faculty માં જઈને બતાવવા માંગું છુ કે

“જીવન માં ભણતર ફક્ત કામ નથી આવતું, ગણતર પણ જોઈએ.”

હું તેમને તમારા lecture  ગોઠવવા માટે વિનંતી કરું છુ.

——————-

બાબુલ શાહ : અમદાવાદ

( બાબુલ ભાઈ સૌથી ઉત્સાહી રહ્યા છે. એમણે તો ત્રણ જુદા જુદા અંત ગોતી કાઢ્યા છે ! ક્ર્મશઃ ત્રણેય અંત રજૂ કરવામાં આવશે. બાબુલ ભાઈનો આ માટે આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. )

નવી પેઢી -1 : રેખા સિંધલ – લઘુકથા અભિયાન

જૂની પેઢી આથમતી હોય અને નવી ઊભરી રહી હોય; તેવી પાર્શ્વભૂવાળી કથાવસ્તુ ઉપરથી વાર્તાને આગળ ધપાવવાનું ઈજન શ્રી. દિનેશ વકીલે આપણને આપ્યું હતું. આ આમંત્રણનો વાચકોએ ઉમળકાભેર પડઘો પાડ્યો છે. આજથી અહીં રોજના એક પ્રમાણે મળેલા પ્રતિસાદ રજૂ કરવામાં આવે છે.

પહેલો પડઘો અમેરિકાના ટેનેસી  રાજ્યમાં રહેતાં શ્રીમતિ રેખાબેન સિંધલની લઘુકથા સાથે રજૂ કરતાં મને આનંદ થાય છે.

જે વાચકોએ હજુ  આ રસિક અભિયાન પર હાથ ન અજમાવ્યો હોય, તેમને કમર કસવા આમંત્રણ છે. સૌની વાર્તા અહીં એક પછી એક રજૂ કરવામાં આવશે.

——————————————-

મૂળ આરંભ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા”ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( FINANCE)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————-    હવે વાંચો એક શક્ય અંત….

સત્યેન્દ્રે મુનિમ સૂર્યપ્રસાદને પોતાની ઓફિસમાં બોલાવ્યા અને દરવાજો બંધ કરી મસલત શરૂ કરી. લગભગ બે કલાકની મસલત બાદ પડેલા ચહેરે સુર્યપ્રસાદ બહાર આવ્યા. તેમના મોઢા પર દુ:ખની સ્પષ્ટ છાયા જોઈને કર્મચારીઓના મોઢા પણ સહેજ ઝંખવાણા થઈ ગયા. તેમના આસીસ્ટંટથી પૂછ્યા વગર ન રહેવાયુ “સાહેબે આપને બરતરફ કર્યા કે શું?” મ્લાન હાસ્ય સાથે મુનિમજી કહે,”મને તો તેણે ભાગીદાર બનાવ્યો પણ…..” સહેજે અટકીને તાત્કાલિક બધા કર્મચારીઓની મિટિંગ માટે સૂચના આપી કારણ કે સત્યેન્દ્ર આ કંપની વેચીને નવા ધંધામાં મૂડીરોકાણ કરવા માંગતો હતો.

ચાલો વાચક, લેખક બનો – એક નવો પ્રયોગ

‘ગદ્યસુર’ અને ‘કાવ્યસુર’ પર મોટે ભાગે મારા જ ભાષણો ઝૂડ્યા; રાગડા તાણ્યા.

આજે એક નવો પ્રયોગ – શ્રી. દિનેશ વકીલ તરફથી …

નીચેના પૂર્વાર્ધ પરથી તમારે … હા! તમારે જાતે

કલ્પનાના ઘોડા દોડાવવાના છે. અને 5 થી 7 લીટીની લઘુકથા લખવાની છે. કોમેન્ટમાં નહીં – ઈમેલથી મોકલવાની છે.  જેમ જેમ વાર્તાઓ મળતી જશે; તેમ તેમ અહીં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

ઈમેલ મોકલવાનાં સરનામાં –

સુરેશ જાની

દિનેશ વકીલ

“ચંપકલાલ મારફતિયા” ધીરધાર  પેઢીના માલિક ચંપકલાલ યુવાન  વયે મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પાછળ પત્ની ચંપાબેન અને બે વર્ષના સત્યેન્દ્રને એકલા મૂકતા ગયા. ચંપાબેને પોતાને બે પૈસા મળતા રહે; એમ ગણીને મુનીમ સૂર્યપ્રસાદને ધંધો ચાલુ રાખવા વિનંતી કરી.

ઓછું ભણેલા પણ ગણેલા મુનીમજીએ તેમની કલ્પનાશીલતાથી ધંધાને વિકસાવ્યો. જુદા જુદા ધંધામાં વૈવિધ્યકરણ કરીને “ચંપકલાલ મારફતિયા” ના નામ ને  શહેરમાં એક ઊંચા મુકામ ઉપર પહોંચાડી દીધું.

બરાબર ત્રેવીસ વર્ષ  પછી સત્યેન્દ્રે MBA( Finance)  કરીને પેઢીમાં પગ મૂક્યો. બધા ચોપડા અને ધંધાની રીતભાત જોઇને તે તરતજ એક ફેસલા ઉપર આવ્યો.

———————————

ચાલો વાચક મિત્રો  હવે તમારી કલમ ચલાવો, કલ્પનાશક્તિ દોડાવો અને આ વાર્તાને તદ્દન નવો જ અંત આપો…

તમારા e – mail  દ્વારા જવાબો રવિવાર તા. 25 એપ્રિલ -2010 ,  સાંજના ૬ વાગ્યા સુધીમાં મળવા જોઈએ.

હા, તમારે ફક્ત ૫ થી ૭ લીટીમાં વાર્તા પૂરી કરવાની છે. એ યાદ રહે

તો મિત્રો……

ચલ શુરુ હો જા

– દિનેશ વકીલ વતી :  સુરેશ જાની