સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: સુવિચાર

આજનો સુવીચાર

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

હું સાવ સાદા કપડાં પહેરીશ.
કદાચ, માત્ર શરીર જ નહીં
પણ આત્માને
નીર્વસ્ત્ર કરીને
સુર્યના તડકાને માણીશ

–  ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ

સાભાર : શ્રી. સુરેશ શાહ


આજનો સુવીચાર

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

જ્યાં બધા અટકી ગયા હતા
ત્યાંથી હું શરુઆત કરીશ
અને જ્યાં બધા સુઈ ગયા હતા,
ત્યાં હું જાગીશ

–  ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ

સાભાર : શ્રી. સુરેશ શાહ


આજનો સુવીચાર

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

હું ઓછું ઉંઘીશ
અને વધારે સ્વપ્નો જોઈશ
કારણકે,
મારી આંખો
એક મીનીટ બંધ રહે તો
સાઠ સેકન્ડ માટે
હું પ્રકાશ વીહીન બની જાઉં છું

–  ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ

સાભાર : શ્રી. સુરેશ શાહ


આજનો સુવીચાર

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

વસ્તુઓની કીમ્મત માટે નહીં,
પણ તે જેનું પ્રતીનીધીત્વ કરે છે
તે મુળ તત્વની
અગત્ય હું સમજીશ

– ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ

સાભાર : શ્રી. સુરેશ શાહ

આજનો સુવીચાર

કઠપુતળી ન હોઉં એવું જીવન મને જીવવા મળે તો –

હું જે કાંઈ વીચારું છું
તે નહીં બોલું,
પણ
જે કાંઈ બોલું છું
તે અંગે વીચારીશ

ગેબ્રીયલ માર્ક્વેઝ

સાભાર : શ્રી. સુરેશ શાહ

આજનો સુવીચાર

ક્યારે, ક્યાં, કેવી રીતે
એન્ટર થવું
અને
ક્યારે, ક્યાંથી, કેવી રીતે
એસ્કેપ થવું
એ નક્કી કરે છે  કે
તમે બહાદુર છો કે ડરપોક.

 

સાભાર – શ્રી. અખિલ સુતરીયા

આજનો સુવીચાર

ખરાબ પરીસ્થીતી”
એ શબ્દ
પરીણામની જવાબદારીમાથી
છટકવા માટે ઉપયોગી છે.
બાકી
બધી જ પરીસ્થીતી
હંમેશા કાબુમાં જ હોય છે.

આજનો સુવીચાર

મારે માટે
ગાવા કરતાં
વધારે સારી ચીજ છે
– વધારે ગાવું.

– એલા  ફીટઝીરાલ્ડ

આજનો સુવીચાર

હોલમાં દસ માણસ હોય
કે હજારો,
હું હમ્મેશ
મારી શ્રેષ્ઠ રીતે જ નાચું છું.

– બીલ રોબીન્સન

આજનો સુવીચાર

કદી ન લખાઈ હોય
તેવી ચોપડી તમારે વાંચવી હોય;
તો તમારે તે જાતે લખવી પડે.

– ટોની મોરીસન