સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: સ્ક્રેચ પ્રોજેક્ટ

બેઝિકથી બિલિયન

‘બેઝિક’ મનગમતી હોબી -૧૯૮૪ની સાલથી. પછી ક્યુ-બેઝિક, વિશ્યુઅલ બેઝિક અને હાલમાં – ‘સ્ક્રેચ’

વિશ્વકક્ષાએ ?

સાભાર -ચિ. ચિરાગ પટેલ

સાભાર -ચિ. ચિરાગ પટેલ

આ આનંદ પમાડી ગયેલી માહિતીની ઉજવણી

સ્ક્રેચ પર રચનાઓ માણવા અહીં 'ક્લિક' કરો. 

સ્ક્રેચ પર ગુજરાતી રચનાઓ માણવા અહીં ‘ક્લિક’ કરો.

રત્નકણિકાઓ

        આ બ્લોગનું નામ ‘ગદ્યસુર’ હતું ત્યારે ઘણા વખત સુધી દરરોજ  ‘આજનો સુવિચાર’ પ્રગટ કરવાનો ચાલ રાખ્યો હતો.

આ રહ્યા એ ‘આજના સુવિચાર’ ( ૫૧૯ # )

          હવે એ ઓરતા તો આથમી ગયા(!) પણ, આવા વિચારોને નવો દેહ આપવાનું મન થયું ; અને ‘સ્ક્રેચ’ પર એમાંના થોડાક અજમાવી જોયા.

ચિત્ર પર 'ક્લિક' કરી ત્યાં પહોંચી જાઓ.

ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરી ત્યાં પહોંચી જાઓ.

         સ્ક્રેચ’ની વિશેષતા એ છે કે, એમાં આપણી મરજી મુજબ ઘણાં બધાં આકર્ષણો ઉમેરી શકાય છે.દા.ત. સામાન્ય રીતે ‘પાવર’ પોઈન્ટમાં બનાવેલા સ્લાઈડ શો અથવા તેના પરથી બનાવેલ વિડિયોમાં બેકગ્રાઉન્ડ અને સંદેશ સ્થાયી ( Static) હોય છે. એ એક વખત જેમ બનાવ્યા હોય; તેમના તેમ જ રહે છે.

      પણ, અહીં જોઈ શકાશે કે, દરેક ક્લિકની સાથે, નવો જ સંદેશો, નવા રંગમાં અને નવા બેકગ્રાઉન્ડ સાથે આવતો રહે છે. અલબત્ત અપલોડ કરેલાં ચિત્રોની સંખ્યાથી એ આગળ ન જ જઈ શકે! પણ એક નવો જ નજ઼ારો ઊભો કરી શકાય છે.

અજમાવી જુઓ

અને

આની ખાતરી કરી મજા માણો.

રિવરવોક અને બંધ બારી

October 28, 2009

       ‘ઈશ્વર’ કે એવા કોઈ નામની ‘પરમ ચેતના’ વિશેની પરિકલ્પના એ દિવસે અહીં રજુ કરી હતી. ……   આ રહી

       એનો અંગ્રેજી માં અનુવાદ પણ કર્યો હતો. ………  આ રહ્યો  

હવે એ સ્ક્રેચ પર…

ચિત્ર પર 'ક્લિક' કરી નવલા, અશબ્દ સ્વરૂપમાં - એ પરમ ચેતના અનુભવો.

ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરી નવલા, અશબ્દ સ્વરૂપમાં – એ પરમ ચેતના અનુભવો.

મન

ક્લિક કરો અને મન વિશે ગનાન(!) પ્રાપ્ત કરો.

ક્લિક કરો અને મન વિશે ગનાન(!) પ્રાપ્ત કરો.

અને વિશેષ ગનાન અહીં …