સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: ભક્તકવિ રણછોડ

તમે દિલમાં દીવો કરો- ભક્તકવિ રણછોડ

દિલમાં દીવો કરો રે તમે
દિલમાં દીવો કરો.

કૂડા કાન ક્રોધને પરહરો રે,
તમે દિલમાં દીવો કરો… Read more of this post