સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: રણછોડદાસજી

ઉપકાર- રણછોડદાસજી મહારાજ

      અપકાર કરનાર પર એટલો ઉપકાર કરો કે, તમને જોતાં જ તેની આંખો શરમથી ઢળી જાય અને એને થાય કે, અરે ! આની સાથે મેં કેટલો ખરાબ વ્યવહાર કર્યો અને આણે મારી સાથે કેટલી ભલાઇ કરી ! Read more of this post