સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Category Archives: શ્રી. શ્રીરવિશંકર

ઉત્સાહ

श्री. श्री. रविशंकर  

और….

मेरे मनकी बात 

entthusiasm

આ સંદેશ પર ક્લિક કરો

એક ગમી ગયેલું ટાંચણ…

      Youth should be crazy about something, without that streak of craziness this youth phase of your life will not advance. You should be crazy about something, an intention for the country, society, sports, art, education; any such thing; being crazy is the sign of youth.

     One more thing; whatever you do, do it with style; this is the second characteristic of youth. Whatever you do, do it with enthusiasm, madness, and style.

કોને શરણે જઉં – જિસસ કે બુધ્ધ? !

શરણાગતિ વિશે સરસ સંદેશ .. મસ્ત મજાના હળવા મિજાજમાં …

sri

આ ચિત્ર સંદેશ પર ક્લિક કરો-

       You don’t hold on to a car passing by your house and say, “I’m going to push this car, it is mine!” Similarly, thoughts are like cars on the street, they don’t belong to you, they are just moving on their own, and they go away. If you say, “Okay, I am surrendering this car, the next truck” (laughter); if that’s your way of having fun, you can have fun.

       Nature knows that these thoughts are not yours. When you are saying that I am surrendering this car, nature is having fun. The Universe has a lot of fun with people who are trying to surrender. Just relax!

      You have the most beautiful knowledge here, and there is no conflict either. Everybody is one there; Jesus, Buddha, Krishna, they all have a good pact with each other. Just like the Euro can work in France, Italy, Germany and Greece, so also, there is a good pact between these master; whichever form or whatever name you see, it all goes to the same source.

નિર્દોષતા અને મેધાવિતા

શ્રી. શ્રી.ના સંદેશ વાંચતાં વાંચતાં એમના તરફ આશિકી વધતી જાય છે !

13dec2016

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

‘કોસ્ટા રિકા’ માં આપેલ એ પ્રવચનમાંથી  એક ટચૂકડું …

       Every child which came into this world came as a pure, beautiful, innocent and intelligent child. But then, somehow, we tend to lose that innocence. The intelligence which has no innocence does not have much value and innocence which is not intelligent has no value. What is needed? The combination of intelligence and innocence. That which gives us this innocence and intelligence, which gives us sensibility and sensitivity, that which makes our heart blossom and keeps our intellect sharp is what spirituality is!

   આ જગતમાં અવતરતું પ્રત્યેક બાળક શુદ્ધ, સુંદર, નિર્દોષ અને મેધાવી હોય છે. પણ ગમે તે કારણે આપણે તે નિર્દોષતા ગુમાવી દઈએ છીએ. જે બુદ્ધિની સાથે નિર્દોષતા ન હોય, તે ખાસ મૂલ્યવાન નથી. એ જ રીતે બુદ્ધિ વિનાની નિર્દોષતા પણ નકામી છે.  તો પછી શેની જરૂર છે? નિર્દોષતા અને બુદ્ધિનો સમન્વય. 

    આધ્યત્મિકતા એ છે કે,

જે આપણને એ નિર્દોષતા અને એ બુદ્ધિ પાછી અપાવે.
જે આપણને તર્કશુદ્ધતા અને સંવેદનશીલતા સાથે અપાવે.
જે આપણાં હૃદયને ખીલવે અને આપણી બુદ્ધિને ધાર કાઢી આપે.

દીવાનગી

કોઈક વળગણ હોય – તે દીવાનગી. એ શરાબ હોય, સુંદરી હોય, હોબી હોય કે સર્જનનો કેફ હોય.

અથવા….

હું કોણ છું?

એ પ્રશ્ન સતત પજવતો રહેતો હોય.

ચાલો… આવી દીવાનગી વિશે શ્રી. શ્રી. રવિશંકરનો સંદેશ વાંચી / માણી દીવાના બનીએ/ રહીએ !

diwana

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

એ સંદેશનો બહુ જ વિચારતા કરી દે તેવો અંત…

       Don’t read too many books. Reading books is detrimental to this. This question, ‘Who am I?’ should lead you to meditation. That is the best thing. That is enough. Hold on to it, and don’t go and ask anyone else who are you?

        બહુ પુસ્તકો ન વાંચો. પુસ્તકો વાંચવાની ક્રિયા આ શોધને નુકશાન પહોંચાડે તેવી હોય છે. ‘હું કોણ છું?’-એ પ્રશ્ન તમને ધ્યાન તરફ દોરી જશે.એ જ સાચો માર્ગ છે અને એટલું જ પૂરતું છે. એને ( દીવાનગીને ) વળગી રહો.અને હવેથી…

કોઈને પૂછતા નહીં કે,
હું કોણ છું ? !

આપણો આનંદ

       આપણને આ શીખવાડવું પડે તેમ નથી ! આપણે માનીએ છીએ અને જાણીએ છીએ કે,આપણો આનંદ શેમાં છે.  આખું આયખું એમાં જ તો ગાળ્યું છે ને?

joy

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરી આખું ગીત વાંચો.

પણ જેમ ‘ઈશ્વર છે કે નથી?’
એ માન્યતાનો વિષય છે,
તેમ આપણા આનંદ વિશે પણ
આપણી આવી બધી
માન્યતાઓ હોય છે ! 

       કેમ? માનવામાં નથી આવતું ને? પણ જો આપણે એ બરાબર જાણતા જ હોઈએ તો જીવનમાં સંતાપો શા માટે? વલોપાતો શા માટે? માનીતું રમકડું ન મળે તો આક્રંદ શા માટે?

      થોડાક પ્રયોગો એ માન્યતાની ચપટીક જ  બહાર નીકળીને કરીએ, ત્યારે આપણને ખબર પડવા માંડે છે કે, એ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે ! આપણા આનંદને વધારવાની ઘણી બધી શક્યતાઓ છે જ. એ કશાકના મળવા કે ન મળવા પર આધાર ન રાખે તેમ બની શકે તેમ છે.

     હવે શ્રી. શ્રી. રવિશંકરે બ્રાઝિલમાં આપેલ આ સંદેશ વાંચી જોજો.

     કદાચ એક નવું જ પરિમાણ આપણા આનંદને અનેક ગણો વધારવા  હાથવગું બની જાય !

18de2016

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

એમાંથી એક નાનકડું ટાંચણ …

     If we keep the joy that we experience in life only to ourselves, it will start dwindling. How to keep our joy, our happiness, our love? The only way to increase our joy, love and happiness to spread it with others. And that is what we need to do.
      Your life is like a Christmas tree which has many gifts to give. A Christmas tree doesn’t keep the gift for itself. It is there to give it to everybody. You all are gifted, and you have many gifts to give society. Don’t our children deserve a better world? They do. And that can only happen when we live in wisdom and spread wisdom around. We should put a smile on everybody’s face.

જે થઈ રહ્યું છે તે શું છે?

આ ચિત્ર – સંદેશ પર ક્લિક કરો…

stuck

એમાંથી મસ્ત ટાંચણ …

     Why we say it’s like a dream, because in the waking state you are experiencing a dream. In a dream, you don’t have control. But in the waking state you can create, remember or recollect, that is why it’s like a dream, but it is an impression. So, realizing the dream-like nature of the world moves you onto another dimension, and that is where reality begins.

જે થઈ રહ્યું છે – તે પણ સ્વપ્નનો એક પ્રકાર જ નથી વારુ? !

૨૦૧૭ – શ્રી. શ્રી. રવિશંકરનો સંદેશ

આજે આ સંદેશ વાંચ્યો અને મન મ્હોરી ઊઠ્યું. આમ તો તેમના બધા સંદેશ સરસ હોય છે, પણ આ તો બહુ જ ગમી ગયો.

sri

આ ફોટા પર ક્લિક કરો

એમાંથી એક ટાંચણ –

    When you have such a short time on this planet, why make people so miserable around you and become miserable yourself? Who said what, when, and where is not important at all?  One’s life does not depend on what someone said, or what your reputation is.

  Life is much bigger and much beyond that. Life should revolve around commitment, service, celebration and acquiring wisdom.

     Make life a celebration, uplift the spirit of others, be committed to doing good, and be caring. When life revolves around these four then money comes, reputation comes, relationships improve and health remains robust. You get everything that you want when you don’t focus the wants.

         બહુ જ મોટી વાત કહી દીધી. આપણા જીવન વિશેના ખ્યાલ બહુ જ મર્યાદિત હોય છે;  માન્યતાઓ આધારિત હોય છે. બહુ બહુ તો મોક્ષ જ આપણી ક્ષિતિજમાં હોય છે. જ્યારે આપણે એનો સ્કેલ અમર્યાદિત કરી દઈએ ત્યારે…

આખું જગત આપણું બની જાય છે.

ભય – શ્રી. શ્રીરવિશંકર

શ્રી. શ્રી. નો એક સરસ સંદેશ

       Every seed has a membrane around it. That shell is there to protect the seed, but when you soak the seed in water, at some point the membrane breaks and the sprout come out of it. In the same way, fear is a mechanism around the life to protect it; at the same time, there is a way to go out of it.

      If you see, very young kids, they don’t have fear when the mother is taking care of them. But when a kid starts walking on its own, then he looks around here and there very carefully. So, fear comes around that time, and it disappears when the mind or the intellect get mature. A mature intellect has no fear.

 

એકલતા

એકલતા વિશે શ્રી. શ્રી. રવિશંકર

sri

આ ફોટા પર ક્લિક કરો

અને હું માનતો હતો કે હું એકલો છું ! ( અહીં એ ‘એકલા’ને વાંચવા ક્લિક કરો ! )

સારી વ્યક્તિ

સારી વ્યક્તિ કોને કહેવાય?

man

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો અને સંદેશો માણો, માનો, જીવનમાં ઉતારો.

સારી વ્યક્તિ

  • જેની નજર દેખીતી રીતે સમજાય એવી બાબતોની પણ આરપાર જોઈ શકે.

  • જે બહુ ધીરજથી સામાની વાત સાંભળવા આતૂર હોય.

  • જેની બુદ્ધિ પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત હોય.

  • જેના આશય જરૂરિયાત વાળાને મદદ કરવા માટે વિકસેલા હોય.

  • જેનું હૃદય મજબૂત છતાં કોમળ હોય.

– શ્રી. શ્રી.રવિશંકર