સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

અવલોકનો

avlokan

      આમ તો આ બ્લોગ પર ‘અવલોકનો’ એના પ્રારંભકાળથી વેર વિખેર, છૂટા છવાયા, આમતેમ વેરાયેલા પડ્યા છે.  ( …….આ રહી એ ભારી……. ).

     મોટા ભાગનાં બે ઈ-બુક માં સંગ્રહાઈને પણ મળી શકે તેમ છે. એમાં તો તે ‘ઓફ લાઈન’ અને પ્રિન્ટ કરીને પણ વાંચી શકાય છે. નીચેના શિર્ષક ચિત્રો પર ક્લિક કરી એ બે ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરી શકશો  –

avalokan_shatdal  ————   200_avalokano

     પણ જ્યારે આપણી કોઈક રચના ‘સ્વ’ના સીમાડા ઓળંગી બહાર પ્રકાશિત થાય ત્યારે આનંદ તો થાય જ ને?

    વેબ ઉપર અન્ય સાઈટો પર પ્રકાશિત થયેલાં અવલોકનોની અનુક્રમણિકા આ રહી –

‘વેબ ગુર્જરી’ પર

 1. …ચા…
 2. પિરામિડ અને લીલાં રણ
 3. સાબુ પર સાબુ
 4. વૃક્ષ અને વેલી, ભાગ – ૧
 5. વૃક્ષ અને વેલી, ભાગ – ૨
 6. સુડોકુ

‘બેઠક’ પર

 1. ખાલી ઘર –  ૧
 2. ખાલી ઘર –  ૨
 3. ગરાજ સેલ
 4. ટ્રાફિક સિગ્નલ
 5. પથ્થર
 6. પિરામિડોનો દેશ
 7. પોતું
 8. બારીમાંથી પવન
 9. રસ્તા પર પ્લાસ્ટિકની બેગ

ઓપિનિયન પર 

 1. અમેરિકન હાઈવે પરની ત્રણ ઘટનાઓ
 2. ઘાસ
 3. ત્રિવાયુ
 4. રિવર વોક અને બંધ બારી

 

Advertisements
%d bloggers like this: