સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

લઘુનવલ

કોટવેથી મેનહટન

‘પ્રતિલિપિ’ પર ઈ-બુક

km

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો


 1. પ્રાસ્તાવિક
 2. ગંદી ગોબરી
 3. બીજા દિવસે
 4. દુખિયારી હેરિયેટ
 5. બાળ મજૂર
 6. મૃત્યુ સાથે મૂઠભેડ
 7. ગ્લોરિયા માસ્તર
 8. નાઈટ
 9. વિજયની પહેલી ઉષા
 10. ફાધર ગ્રાઈમ ટુર્નામેન્ટ
 11. ચેસ પ્રોજેક્ટનો પહેલો વિજય
 12. ટુર્નામેન્ટમાં પદાર્પણ
 13. યુગાન્ડામાં બાળ મહિલા ચેમ્પિયન
 14. જુબા, સુદાન
 15. આફ્રિકામાં બાળ ચેમ્પિયન
 16. ઠેરના ઠેર
 17. યુગાન્ડામાં જયજયકાર
 18. ખેન્તિ મેન્સિયાસ્ક
 19. કોટવેની રાણી

વેબ ગુર્જરી ઉપર….

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૬

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ-૭

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૮

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૯

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૧૦

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ-  ૧૧

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૧૨

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૧3

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ -૧૪

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૧૫

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૧૬

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૧૭

કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ- ૧૮

21 responses to “લઘુનવલ

 1. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧- ગંદીગોબરી | સૂરસાધના

 2. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૨ – બીજા દિવસે | સૂરસાધના

 3. aataawaani મે 31, 2015 પર 6:48 એ એમ (am)

  મારો ભાઈ પ્રભાશંકર કે જેના પ્રતાપમાં હું અહી છું . તે ભારત થી યુગાન્ડા ગયો અને યુગાન્ડાથી કેનિયા ગયો ,અને કેન્યાથી અમેરિકા આવ્યો , અને અમેરિકાથી ડીસેમ્બર 8 2014 અને મારી વ્યવસ્થા કરીને મને બોલાવી લેવા સ્વર્ગે ગયો .

 4. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૩ – દુખિયારી હેરિયેટ | સૂરસાધના

 5. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૪ – બાળમજૂર | સૂરસાધના

 6. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ –૫ ; મૃત્યુ સાથે મૂઠભેડ | સૂરસાધના

 7. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૬ ; ગ્લોરિયા માસ્તર | સૂરસાધના

 8. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૮ ,વિજયની પહેલી ઉષા | સૂરસાધના

 9. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૯ ફાધર ગ્રાઈમ ટુર્નામેન્ટ | સૂરસાધના

 10. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૦ ચેસ પ્રોજેક્ટનો પહેલો વિજય | સૂરસાધના

 11. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૨, યુગાન્ડામાં બાળ મહિલા ચેમ્પિયન | સૂરસાધના

 12. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૧, ટુર્નામેન્ટમાં પદાર્પણ | સૂરસાધના

 13. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૭; નાઈટ | સૂરસાધના

 14. Pingback: કોટવેથી મેનહટન – પ્રાસ્તાવિક | સૂરસાધના

 15. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૩, જુબા, સુદાન | સૂરસાધના

 16. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૪, આફ્રિકામાં બાળ ચેમ્પિયન | સૂરસાધના

 17. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૫, ઠેરના ઠેર | સૂરસાધના

 18. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૬, યુગાન્ડામાં જયજયકાર | સૂરસાધના

 19. Pingback: કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૭, ખેન્તિ મેન્સિયાસ્ક | સૂરસાધના

 20. Pingback: કોટવેથી મેનહટન – આખરી જાહેરાત | સૂરસાધના

 21. Pingback: કોટવેથી મેનહટન | સૂરસાધના

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: