સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

અફલાતૂન તબીબ

આ શ્રેણીના બધા લેખોની અનુક્રમણિકા ….

૧ – ઊંટાટિયો૨. કમરનો દુખાવો૩. પેશાબ બંધ૪. સૂકી ખાંસી
૫. આંબોઈ૬. મેથીપાક૭. ઢીંચણનો દુખાવો૮. પથરી
૯. ઘડપણ – શારીરિક અને માનસિક૧૦. બે મહિના પછી૧૧. પ્રાણાયમ૧૨. પાણીનો શેક
૧૩. ખજૂર૧૪. કિરોપ્રેક્ટિક૧૫. વજ્રાસન,  ભાગ -૧૧૬. વજ્રાસન , ભાગ -૨ 
૧૭. હું કરી શક્યો૧૮. હિંગ અને વિટામિન૧૯. ઘઉંને વિદાય૨૦. ફુગ્ગા ફૂલાવનારો
૨૧. ૧૩૮ / ૮૦૨૨. કરામત કરી છે
ભાગ- ૧,૨,૩
%d bloggers like this: