સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Tag Archives: Add new tag

આજનો સુવીચાર

નાણાંથી તમે ખરીદી શકશો

– એક પથારી,
નહીં કે ઉંઘ.