સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

Tag Archives: thoughtg

આજનો સુવીચાર

અજ્ઞાન અને ખોટી સમજ
એ જ એક માત્ર
સાવ પ્રકાશવીહીન
અને
અંધકારથી ભરેલી
રાત્રી છે. 

– હેલન કેલર