સૂરસાધના

ગુજરાતી લેખિનીમાં સ્વૈરવિહાર

પસંદ અપની

4 responses to “પસંદ અપની

 1. Dr. Chandravadan Mistry March 9, 2010 at 10:58 am

  So, a New Page to your Blog !
  Congarts !
  Will read those Posts as the time permits !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  Thanks for your visit/comment for Harnishbhai’sPost !

 2. HEMANT SHAH April 1, 2010 at 12:36 am

  read for the first time good site

 3. pragnajuvyas April 1, 2010 at 8:18 am

  મારી પસંદ
  માનું છું કે આ નવું પૅજ નથી
  આ જણાવવા બદલ અભિનંદન બાકી
  માનેૂ કયું બાળક પસંદ–જવાબ અઘરો છે

  માનવજીવનની વિશેષતા એવી છે કે એક વ્યક્તિને તેના જન્મમાં કોઈ પસંદગી હોતી નથી પણ જ્યારે સ્વતંત્ર નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મેળવે છે ત્યારે એના જીવન પર એનો અધિકાર રહેતો નથી. દલીલ એવી થાય છે કે જીવન ઈશ્વરની ભેટ છે. જેને લઈ લેવાનો અધિકાર માત્ર ઈશ્વરને જ છે. પશ્ચિમના દેશોમાં અમુક વર્ગોમાં તો એવી માન્યતા દૃઢ બનતી જાય છે કે માત્ર બીમાર જ નહીં, એક તંદુરસ્ત માણસને પણ ઉંમરના ચોક્કસ સ્તરે પહોંચ્યા બાદ મરવાની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ

  પસંદ મૃત્યુ અંગે ચંદ્રકાન્ત બક્ષીને કોઈક પત્રકારે પ્રશ્ન પૂછેલોઃ. બક્ષીએ એમની શૈલીમાં જવાબ આપેલો, ”ઊંઘની ગોળીઓ મોઢામાં નાખી ઉપરથી શેમ્પેઈન પી જવાનો!’

 4. dhavalrajgeera August 20, 2011 at 7:22 pm

  You enjoy is good and that is the way to keep putting your views to surfers !

તમારા વિચારો જણાવશો?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: